Na je eerste gedachten heb je besloten om met een groep mensen te gaan reizen. Het hebben van de juiste mensen in je groep zal zeker het plezier van je reis vergroten en zal zeker ook bijdragen aan een waardevolle ervaring. Geschikte reisgenoten zijn even belangrijk als het hebben van de juiste uitrusting en je zou ze dezelfde aandacht moeten geven.

Dit is het derde deel in een reeks van acht delen, waarbij ik je mee wil nemen in het plannings- en voorbereidingsproces voor een goede reis of wandeltocht. En zo hoop ik dat het jou ook zal helpen in de planning en voorbereiding van jouw reis of wandeltocht. Lees bij dit artikel ook het woordje reis ook als wandeltocht.

Het kiezen van een doelstelling

Of je nu van plan bent een reis te maken met familieleden, met vrienden, of als onderdeel van een groep met ‘nieuwe kennissen’, moedig mensen altijd aan om over hun verwachtingen en doelen voor de reis te praten, nog voordat je weggaat. En probeer daarna om deze doelen op elkaar af te stemmen in een gezamenlijke doelstelling voor de groep. Het hebben van een gezamenlijke doelstelling is een goede stimulans en zal zeker de cohesie binnen de groep verbeteren. Besteedt tijd hieraan en praat met elkaar over mogelijke situaties en over elkaars zorgen, totdat je samen een duidelijke doelstelling hebt waar je je gelukkig bij voelt. En die binnen een ieders mogelijkheden valt.

Het kiezen van de groepsleden

Als je een idee hebt voor een reis en je kiest ervoor om anderen met je mee te nemen, kies dan mensen uit met wie je goed kan opschieten. En die ongeveer dezelfde ervaring en een vergelijkbaar niveau hebben als jezelf. Zorg ervoor dat die mensen ook met elkaar op kunnen schieten en goed met het idee van samenwerking en besluitvorming in een groep om kunnen gaan. En dat ze ook jouw doelstellingen voor de reis delen.

Als je mensen nodig hebt met specifieke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld EHBO, zorg er dan voor dat je het niveau van hun vaardigheden duidelijk in beeld hebt en of dat up-to-date is. Is dat niet up-to-date, kan je ze altijd vragen of ze een opfriscursus zouden willen doen.

Een gelijke niveau van zowel lichamelijke als geestelijke gesteldheid binnen een groep is wel belangrijk. Het lijkt misschien onaardig om iemand af te wijzen omdat hij niet fit genoeg is of een slechte gezondheid heeft, maar bedenk dat zo’n persoon de reis zou kunnen vertragen en de hele groep zelfs in gevaar zou kunnen brengen. Als de omstandigheden veeleisend zullen zijn, bedenk dan welke personen de uitdaging aan kunnen en wie de klagers blijken te zijn.

Groep Survival

Leiderschap

Voor een reis met een grote groep mensen, is het een goed idee om een ​​groepsleider te hebben. Deze persoon kan zelfbenoemd zijn of door de groep gekozen zijn. Maar hij of zij moet voldoende respect genieten en in staat zijn om de groep onder goede en slechte omstandigheden te kunnen leiden. De leidersrol is vooral belangrijk met een groep kinderen, of bij het reizen in onbekend of moeilijk terrein, of als de geplande activiteiten een specifieke vaardigheid of ervaring vereisen.
Met een groep van volwassen vrienden, kan de leidende rol informeel zijn, maar voor een groep van meer dan 20 personen kan een grotere leiderschap structuur nodig zijn. Hierbij kunnen andere groepsleden worden gevraagd om de verantwoordelijkheid voor specifieke taken op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld autorijden of EHBO.

Communicatie

Dit is wel de belangrijkste vaardigheid die een leider kan uitoefenen. Een leider moet gezond verstand kunnen gebruiken en moet in staat zijn om discussies te kunnen leiden en effectief te communiceren. Daarnaast diverse taken kunnen delegeren, en fungeren als een bemiddelaar in geval van onenigheid of conflict. Communicatie is vooral erg belangrijk, wanneer mensen in moeilijke omstandigheden zijn en mogelijk lijden onder stress en paniek. Als de communicatie mislukt, kunnen de leden van de groep wel eens ontevreden worden. En dan heb je kans dat de hele reis een ongelukkige ervaring kan worden. In het ergste geval kan de groep zelfs beginnen te muiten.

Persoonlijkheidsproblematiek

Een botsing van persoonlijkheden moet zo snel mogelijk worden opgelost. Bij voorkeur nog voor vertrek, als je dat zo snel in de gaten hebt. Als de groep op begint te breken in kleine groepjes, zal het gemeenschappelijk doel moeilijker te bereiken zijn. Leuke bindende activiteiten, zoals groepsspelletjes, kunnen helpen om de teamgeest te herstellen.
Vermijd altijd vriendjespolitiek. Als het wordt opgemerkt, kunnen sommige personen zich ondergewaardeerd gaan voelen. Dit zou slecht gedrag of zelfs agressie in de hand kunnen werken.

Mogelijke taken voor groepsleden

De onderstaande lijst geeft een idee van de verschillende taken en verantwoordelijkheden die ​​binnen een groep kunnen bestaan. Mogelijk dat je een paar van deze in je groep nodig hebt.

Om de taken over te nemen van de leider als er iets met hem of haar gebeurt voor of tijdens de reis.

Deze persoon is verantwoordelijk voor alle (groeps-)uitrusting en voedsel gedurende de reis. En houdt toezicht hierop bij de uitgifte aan de groepsleden.

Om de definitieve begroting goed te keuren en het geld tijdens de reis te beheren. Handig is om een kasboekje (of boodschappenboekje) bij te houden, waarin alle uitgaven tijdens de reis worden genoteerd. Zo houdt de penningmeester zicht op de uitgaven en het te besteden geld tijdens de reis.

Om een ​​dagelijkse team samen te stellen en voor het organiseren van een roulatiesysteem voor de bereiding van voedsel, het koken, en de afwas. Om hierop ook toezicht te houden en voor het opstellen van de juiste dagelijkse menu’s. Vooral handig voor als er gekampeerd wordt.

Ten eerste om eerste hulp te verlenen tijdens de reis en om naar de EHBO-set te van de groep te kijken. De inhoud van de EHBO-set kan dan op het doel van de reis worden afgestemd. Voor grotere groepen is het verstandig om een overzicht van allergieën, intolerantie en voorgeschreven medicatie van groepsleden op te stellen. Daarnaast, mocht iemand ziek worden of een ongeluk krijgen tijdens de reis, deze persoon bijstaan en eventueel externe medische hulp inroepen. Kan ook verantwoordelijk zijn voor pre-expeditie medische onderzoeken, vaccinatieprogramma’s en fitness sessies.

Om de kaarten te ordenen en na te kijken en het kompas te dragen. Om te adviseren over de planning van de route en ervoor te zorgen dat alle groepsleden de juiste route volgen.

Om namens de groep te communiceren in een andere taal, als je in het buitenland reist. Iemand die een handvol zinnen en sleutelwoorden kan begrijpen is al enorm nuttig.

Afsluiter Outdoors